Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Công an xã Đăk Buk So thực hiện đợt cao điểm “90 ngày, đêm” làm sạch dữ liệu dân cư, cấp Căn cước công dân, Định danh điện tử và thực hiện Đề án 06/CP

Sao Mai Chia sẻ:

Thực hiện Kế hoạch của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm”triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP, Công an xã Đăk Buk So đã ban hành kế hoạch triển khai trên địa bàn.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Công an các cấp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, cấp Căn cước công dân (CCCD), cấp Định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến để chuẩn bị các điều kiện bảo đảm việc triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP; hoàn thành việc tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính liên quan đến quy định về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 để phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Cư trú năm 2020; tăng cường các biện pháp, giải pháp quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự; triển khai nhanh chóng, hiệu quả các “mô hình điểm”, các tiện ích, thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được triển khai thực hiện thành công tại một số địa phương để tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP tại địa phương; tăng cường các giải pháp tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Cư trú năm 2020 liên quan đến quy định về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022; lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản Định danh điện tử, tài khoản VNeID, thiết bị đọc mã QRcode, đọc chíp trên thẻ CCCD nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm liên thông, minh bạch, thuận lợi khi giải quyết thủ tục đăng ký cư trú, giao dịch dân sự
Để hoàn thành được mục tiêu trên công an xã Đăk Buk So yêu cầu gắn trách nhiệm với người đứng đầu và cá nhân hoàn thành 100% các số liệu về dữ liệu dân cư “ Đúng, đủ, sạch, sống” cấp CCCD, cấp định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến; Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ xuyên suốt của công an xã đối với từng nhiệm vụ cụ thể bảo đảm tính đồng bộ, kịp thời, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, có kế hoạch kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Nguồn tin: Sao Mai
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)