Thứ tư, 27/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

CÔNG TY LÂM NGHIỆP NAM TÂY NGUYÊN PHÁT HIỆN 2 VỤ PHÁ RỪNG TRÁI PHÉP

Hồng Hoa Chia sẻ:

Nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại địa bàn quản lý. Ngày 25/1/2021 lực lượng tuần tra của Công ty TNHHMTV Nam Tây Nguyên đã tổ chức tuần tra, kiểm soát và bắt được 02 đối tượng phá rừng trái phép tại khu vực thôn 5 xã Quảng Trực. Bao gồm đối tượng Công Văn Thiết đang phá rừng với diện tichs 500m2 rừng nguyên sinh. Đối tượng Mạc Tín Dưỡng phá rừng với diện tích 190m2 . Qua việc tuần tra, truy quét nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng trái phép, đồng thời thông qu việc này nhằm tuyên truyền giáo dục người dân không nên phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm ảnh hưởng tài nguyên môi trường của chúng ta.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)