Thứ năm, 28/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Đăk Buk So tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025

Sao Mai Chia sẻ:

Sau hai ngày làm việc 26 và 27/3/ 2020 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, Đại hội Đảng bộ xã Đăk Buk So lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề: “ Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo  và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, kỷ cương, đoàn kết thống nhất, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, sớm đưa Đăk Buk So trở thanh trung tâm kinh tế- hành chính của huyện””  xã Đăk Buk So đã thành công tốt đẹp.

Tại đại hội các đại biểu được nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận tham gia vào báo cáo chính trị của Đảng bộ xã trình tại Đại hội. 100% ý kiến nhất trí với bố cục và chủ đề “ Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo  và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, kỷ cương, đoàn kết thống nhất, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, sớm đưa Đăk Buk So trở thanh trung tâm kinh tế- hành chính của huyện”mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 và nhiệm vụ giải pháp cơ bản giai đoạn 2020 – 2025.

Đại hôi đã bầu ban chấp hành đảng bộ xã gồm 14 đồng chí và 4 đồng chí trong ban thường vụ đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu 34 đồng chí tham dự đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Văn Anh được bầu làm bí thư đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Anh nhấn mạnh: Các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra cho nhiệm kỳ tới là kết tinh trí tuệ và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã, tạo ra tiền đề cho giai đoạn phát triển mới, Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX, các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ Đảng viên, tổ chức phổ biến, tuyên truyền, xây dựng kế hoach, chương trình hành động để cụ thể hóa thực hiện đạt kết quả và tạo được khí thế ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân, lực lượng công an và toàn thể nhân dân xã Đăk buk So, phát huy truyền thống của quê hương, ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, tiếp tục xứng đáng với các thế hệ đi trước, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đăk Buk So lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Tiếp tục thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng thành công của Đại hội, hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện Tuy Đức lần thứ IV.

Nguồn tin: Sao Mai
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)