Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

ĐĂK R’TIH ĐANG KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hồng Hoa Chia sẻ:

Hiện nay công tác cải cách hành chính đang được các cấp, các ngành quan tâm triển khai. Thông qua công tác cải cách hành chính nhằm giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện giải quyết các vấn đề có liên quan cải cách hành chính nhanh hơn, hiệu quả hơn. Cải cách hành chính được xem là một trong những nhiệm vụ, giải pháp tạo sự chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện cải cách hành ở cấp xã còn gặp nhiều khó khăn.

Về xã Đăk R’Tih trong những ngày Đại hội Đảng bộ xã mới thấy được công việc bộn bề của một địa phương đang còn khó khăn nơi làm việc. Mặc dù đã được xây dựng nhưng đến nay công trình chưa hoàn thành và chưa đi vào sử dụng. Do đó mọi công việc đang làm tại cơ quan cũ nên chưa thể đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính một cách tốt nhất. Được biết trong thời gian qua lãnh đạo UBND xã Đăk R’ Tih thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, tăng cường trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện, lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức, kiểm tra chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ cho công dân và tổ chức thông qua bộ phận một cửa phục vụ cho hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của cán bộ, công chức và người dân về cơ chế một cửa. Song song với mặt tích cực, công tác cải cách hành chính của Đăk Rtih vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: hiện tại việc áp dụng và duy trình hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại xã còn gặp nhiều khó khăn do không có cán bộ chuyên trách, mặt khác công chức của xã phụ trách hệ thống phần lớn mới được luân chuyển, điều động nên chưa được tập huấn, bồi dưỡng dẫn đến khó tiếp cận và thực hiện. Bên cạnh đó địa phương đang thiếu kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống một cửa điện tử, một cửa liên thông điện tử; chưa xây dựng và cung cấp được dịch vụ công trực tuyến theo quy định. Tuy nhiên việc giải quyết thủ tục hành chính qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dần dần đi vào nề nếp; đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn được nâng cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính; đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa được củng cố, kiện toàn. Song do điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trên địa bàn, nhưng tất cả bộ phận một cửa của địa phương đã ra sức phấn đấu để khắc phục khó khăn, đáp ứng tốt nhất nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.                                                                   

Hy vọng rằng trong thời gian tới xã Đăk R’ Tih từng bước khắc phục khó khăn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân ki giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện tốt quy chế một cửa, một cửa liên thông tại địa phương nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)