Thứ sáu, 24/03/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)

Đắk Tih nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Hồng Hoa Chia sẻ:

Hướng tới mục tiêu chuyển đổi số và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, thời gian qua, xã Đăk R Tih triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy công tác cải cách hành chính ở xã nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi giải quyết các thủ tục hành chính ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính theo sự chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, địa phương thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, sắp xếp, bố trí và phân công lãnh đạo, công chức thực hiện nhiệm vụ. Các phòng, ban, ngành chức năng của huyện tổ chức tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính; điều tra đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của chính quyền cấp xã làm căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng… Đảng ủy, UBND xã ĐăkR Tih bố trí nơi làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cho người dân đến giao dịch. Kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa cấp xã có năng lực, trình độ, đảm bảo đủ cơ cấu theo chức danh quy định, do đồng chí chủ tịch UBND phụ trách. Đồng thời tổ chức tập huấn cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa cấp xã các quy định mới về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thu tục hành chính; kỹ năng sử dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Chính quyền cấp xã còn chủ động rà soát, kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền bãi bỏ những thủ tục chồng chéo không cần thiết; tổ chức niêm yết công khai quy trình, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính để người dân thực hiện và giám sát quá trình làm việc của cán bộ công chức, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Nhờ vậy, công tác cải cách hành chính tại xã ĐăkR Tih ngày càng đi vào nền nếp, hoạt động hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, từng bước hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, chuyên nghiệp hóa nền hành chính.

Thời gian tới, các địa phương cần củng cố tổ chức, hoạt động của bộ phận một cửa cấp xã trong thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; khẩn trương rà soát để niêm yết, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính và các nội dung liên quan ở tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền tại Bộ phận một cửa theo đúng quy định. Không bố trí công chức, viên chức không đủ điều kiện để làm việc tại bộ phận một cửa; yêu cầu cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa thực hiện đúng các quy định trong việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính cũng như cập nhật đầy đủ hồ sơ vào phần mềm hệ thống một cửa điện tử. Xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt đối với hồ sơ giải quyết quá hạn, quá hạn không có phiếu xin lỗi. Tiếp tục quan tâm, bố trí đầy đủ, nâng cấp trang thiết bị cần thiết tại bộ phận một cửa cấp xã. Thực hiện ngay việc thiết lập và công khai trên Trang thông tin điện tử của xã hòm thư góp ý, điện thoại đường dây nóng theo quy định./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
48 NĂM GIẢI PHÓNG GIA NGHĨA – ĐẮK NÔNG
Cháo mừng thành lập đảng bộ tỉnh

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)