Thứ sáu, 31/03/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)

Danh mục nền tảng số phục vụ phát triển Chính phủ số, Chính quyền số

Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND Chia sẻ:

Căn cứ thực tiễn ứng dụng các giải pháp công nghệ của các doanh nghiệp trong nước phục vụ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước để phát triển Chính phủ số, Chính quyền số, Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp và cung cấp thông tin công khai các doanh nghiệp có giải pháp để các bộ, ngành, địa phương tham khảo trong quá trình chuyển đổi số phát triển Chính phủ số, Chính quyền số.

Danh mục này sẽ được cập nhật thường xuyên. Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến khích các doanh nghiệp (bao gồm các doanh nghiệp đã có hoặc chưa có giải pháp cho các loại nền tảng số phục vụ phát triển chính phủ số, chính quyền số) tiếp tục nghiên cứu, phát triển và cung cấp thông tin giải pháp phát triển trên Website/Cổng Thông tin của doanh nghiệp mình. Đồng thời, gửi thông tin để Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, cung cấp thông tin công khai trên Cổng Thông tin điện tử để các cơ quan, đơn vị tham khảo.

https://mic.gov.vn/mra/Pages/TinTuc/153975/Danh-muc-nen-tang-so-phuc-vu-phat-trien-Chinh-phu-so–Chinh-quyen-so.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=10

Cục Tin học hóa

Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
48 NĂM GIẢI PHÓNG GIA NGHĨA – ĐẮK NÔNG
Cháo mừng thành lập đảng bộ tỉnh

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)