Thứ tư, 04/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực tư pháp

Hồng Hoa Chia sẻ:

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay, thời gian qua, Ngành Tư pháp huyện đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trên về đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc thực hiện cải cách tư pháp, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.
Thời gian qua, ngành tư pháp đã bám sát theo chỉ đạo của cấp trên, tập trung vào các nhiệm vụ: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số… Từ đầu năm 2023 đến nay, ngành tư pháp tiến hành rà soát thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tư pháp còn hiệu lực. Ngoài ra, công tác theo dõi thi hành pháp luật cũng được ngành tư pháp chú trọng. Qua đó, Phòng tư pháp thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trợ giúp pháp lý tại UBND các xã trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, Phòng Tư pháp huyện Tuy Đức đẩy mạnh việc tham mưu nâng chất công tác xây dựng, thẩm định, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện đúng các quy trình xây dựng soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát và cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Phòng Tư pháp huyện đã tập trung thông tin tuyên truyền về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, tăng cường chỉ đạo điều hành cải cách hành chính”. Thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 đề ra. Hiện nay, số lượng hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp ngày một tăng. Nhằm đảm bảo chủ trương rút ngắn tối thiểu thời gian giải quyết, đảm bảo yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người dân, ngành Tư pháp đã đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm chuyên ngành, phần mềm một cửa liên thông trong việc theo dõi quá trình tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết và trả kết quả sớm nhất cho người dân. Nhờ đó, công tác quản lý lý lịch tư pháp được tốt hơn và đảm bảo kịp thời theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng phần mềm quản lý lý lịch tư pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc quản lý và trao đổi thông tin án tích. Qua đây thực hiện tốt phần mềm chuyên ngành và phần mềm một cửa liên thông như: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa thường trú và hỗ trợ mai táng phí…
Công tác cải cách thủ tục hành chính ngành Tư pháp thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giải quyết các thủ tục hành chính một cách thuận tiện hơn./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)