Thứ ba, 03/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Đẩy mạnh tuyên truyền Cổ động bầu cử

Hồng Hoa Chia sẻ:

Thực hiện Kế hoạch của UBBC huyện Tuy Đức về việc tuyên truyền cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện nhận thức rõ hơn về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử đạt kết quả tốt, thực sự là ngày hội của toàn dân. Trong những ngày này, trên các phương tiện thông tin đại chúng ở tất cả các địa phương trên địa bàn huyện Tuy Đức đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền đợt cao điểm về cuộc bầu cử nhất là công tác cổ động bầu cử.

Ngoài việc dán niêm yết thông tin của các ửng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp ở nơi cư trú, tổ dân phố, ở các đơn vị, khu vực bầu cử, trên Đài phát thanh và truyền hình huyện, loa phát thanh của các xã, các thôn, bản, cũng thường xuyên tuyên truyền Luật bầu cử, thông tin về các ứng cử viên để cử tri hiểu rõ và lựa chọn ra những ứng cử viên sáng giá, đủ đức, đủ tài, có trình độ chuyên môn, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân hay những bài hát ca ngợi cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, Trung tâm VHTT&TT huyện đã dùng xe lưu động tuyên truyền  trên các trục đường, thôn, bon, bản trên địa bàn huyện. Trên các tuyến đường, trước cổng ra vào các cơ quan, đơn vị, các hộ dân lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ, bên cạnh là các băng rôn, khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền, chào mừng cuộc bầu cử được trang hoàng, trang trọng. “Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”; “Cử tri huyện Tuy Đức tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”; “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân”; “Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là ngày hội của toàn dân”; “Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”; “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”; “Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Tuy Đức thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”. Qua công tác tuyên truyền  đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về công tác bầu cử, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng, làm cho mọi người dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tham gia tự giác, tích cực, chủ động để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, tạo không khí thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, cổ động, chào mừng cuộc bầu cử của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, đơn vị trên địa bàn huyện đã góp phần không nhỏ giúp cử tri trên địa bàn huyện hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình, để từ đó, sáng suốt lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)