Thứ năm, 21/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Đoàn Thanh niên huyện Tuy Đức: Ra mắt 02 câu lạc bộ “Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội”

Vũ Thị Cúc Chia sẻ:

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; đồng thời đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới và “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.

 Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn Tuy Đức, sáng ngày 15/5/2020, Ban Chấp hành Đoàn xã Quảng Trực tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn xã, kiện toàn nhân sự Bí thư, Phó Bí thư các chi đoàn thôn, bon; tổ chức tọa đàm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời ra mắt 02 Câu lạc bộ “Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội”.

Ra mắt CLB “Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội” bon Bu Gia

Câu lạc bộ “Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội” bon Bu Lum và Câu lạc bộ “Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội” bon Bu Gia trực thuộc Đoàn Thanh niên xã Quảng Trực. Mỗi Câu lạc bộ có từ 5-7 thành viên, đồng chí Phó Bí thư đoàn xã làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ, đồng chí Bí thư Chi đoàn bon làm Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Các thành viên có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch hoạt động Câu lạc bộ đề ra. Nhiệm vụ chủ yếu của các Câu lạc bộ này là tuyên truyền đến thanh thiếu nhi tại trong bon hướng đến lối sống lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội. Từng thành viên sẽ là những tuyên truyền viên hiệu quả nhất nơi mình sinh sống, nhất là về các nghị định, văn bản có liên quan về tác hại của rượu, bia, thuốc lá, ma túy, cờ bạc… Đồng thời, cảm hóa, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến hòa nhập cộng đồng, phát huy hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Ra mắt CLB “Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội” bon Bu Lum

Việc ra mắt 02 câu lạc bộ “Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội” nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phối hợp cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng; tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn dân cư.

Nguồn tin: Vũ Thị Cúc
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)