Thứ năm, 21/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Giải ngân trên 1 tỷ đồng Quỹ cơ hội cho phụ nữ Tuy Đức phát triển kinh tế

Sao Mai Chia sẻ:

Ngày 25/10 Tại điểm giao dịch quỹ cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế huyện Tuy Đức tổ chức giải ngân 1.030 ty cho 34 thành viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.


Thời gian qua Quỹ Cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế huyện đã giúp hội viên, phụ nữ nghèo, dân tộc thiểu số tiếp cận nguồn vốn để đầu tư sản xuất, tăng thu nhập, thoát nghèo, góp phần đáng kể vào chương trình giảm nghèo chung. Theo đó quỹ Cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế huyện và các điểm giao dịch tiếp tục tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên về hoạt động tín dụng. Các cấp hội phụ nữ và các nhóm trưởng phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc vận động thành viên chấp hành nghiêm các quy ước, cam kết khi vay vốn, trả gốc, lãi đúng thời hạn quy định. Bên cạnh đó thời gian qua điểm giao dịch huyện Tuy Đức sẽ tiếp tục soát xét, thẩm định kỹ hồ sơ vay vốn bảo đảm đúng tiến độ, đối tượng và tăng cường các biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng nợ quá hạn, khởi kiện những đối tượng chây ỳ, chiếm dụng vốn của quỹ…

Nguồn tin: Sao Mai
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)