Thứ năm, 21/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

HĐND huyện Tuy Đức tổ chức kỳ họp thứ 10 (bất thường) nhiệm kỳ 2016 – 2021

Hồng Hoa Chia sẻ:

Ngày 26/09/2019, HĐND huyện Tuy Đức tổ chức kỳ họp thứ 10 ( kỳ họp bất thường) khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Vũ Minh Khôi, Phó – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe tờ trình của UBND huyện về một số thủ tục Miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện đối với một số ông bà chuyển công tác. Bầu chức danh Phó trưởng Ban kinh tế xã hội HĐND huyện đối với ông Nguyễn Duy Tân, bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân đối với một số đồng chí mới chuyển công tác về huyện. Bãi nhiệm đại biểu HĐND đối với ông Điểu Long. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết của HĐND huyện về bầu bổ sung và bãi nhiệm một số chức danh của HĐND huyện

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)