Thứ tư, 22/03/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão! Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023)!

Hoàn thành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2019

Vũ Thị Cúc Chia sẻ:

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2019. Trong thời gian từ ngày 28/11/2019 đến ngày 04/12/2019, Huyện đoàn Tuy Đức tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 22 cơ sở Đoàn – Đoàn trực thuộc.

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi cấp xã

Nội dung tập trung chủ yếu kiểm tra thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2019; Công tác Đoàn vụ; Các công trình, phần việc thanh niên;  Công tác phát triển đoàn viên trong năm; Công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ; Công tác quản lý nguồn vốn vay ủy thác; Thảo luận, chia sẻ, đưa ra các giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư, khối trường học, khối hành chính sự nghiệp, khối doanh nghiệp.

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh niên khối trực thuộc

Qua đó, nhằm đánh giá những kết quả đạt được qua một năm triển khai thực hiện các nội dung trong chương trình công tác năm; Đánh giá khái quát việc thực hiện các chỉ tiêu công tác đề ra ngay từ đầu năm; Đồng thời, đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện nhằm thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo, cũng như lắng nghe những kiến nghị, đề xuất từ cơ sở để có những định hướng trong việc chỉ đạo trong thời gian tới.

Nguồn tin: Vũ Thị Cúc
Chúc mừng ngày Thầy Thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2023)
Kỷ niệm 110 năm phong trào khởi nghĩa N’Trang Lơng
Cháo mừng thành lập đảng bộ tỉnh

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão! Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023)!