Chủ nhật, 24/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Hội Cựu chiến binh huyện Tuy Đức phát huy hiệu quả với nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng CSXH

Trung tâm VHTTTT Chia sẻ:

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tuy Đức đã tổ chức thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện. Công tác vay vốn NHCSXH đã tạo điều kiện cho các hội viên CCB có điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu trên chính đáng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

          Là một trong 4 tổ chức hội, đoàn thể làm công tác uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Hội CCB huyện Tuy Đức đã xác định việc vay vốn và sử dụng vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ muốn đạt kết quả cao thì đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng, hộ gia đình và các cấp hội, chi hội cơ sở; đồng thời, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” không cam chịu đói nghèo.

Đến ngày 30/09/2022 tổng dư nợ ủy thác vốn vay NHCSXH của Hội CCB huyện là 109.626 triệu đồng tăng 9.813 triệu đồng so với đầu năm với 2.066 hộ vay đang còn dư nợ. Trên cơ sở nội dung ủy thác, Hội CCB huyện đã chủ động phối hợp với NHCSXH huyện triển khai có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; chỉ đạo các cấp Hội cơ sở phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thông báo, phổ biến kịp thời chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với hội viên nghèo; hướng dẫn và giám sát quá trình vay vốn từ khâu bình xét công khai các hộ thuộc đối tượng có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn, kiểm tra sử dụng vốn định kỳ nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại hạn chế, từng bước nâng cao chất lượng quản lý vốn. Hội cũng thường xuyên phối hợp với NHCSXH huyện và chính quyền địa phương xác nhận, đề nghị xử lý nợ của người vay bị rủi ro do nguyên nhân khách quan, xử lý trường hợp chây ỳ, nợ quá hạn.
Trong 9 tháng đầu năm, Hội CCB thực hiện kiểm tra tại 05 Hội cấp xã với 5 tổ TK&VV được kiểm tra, kiểm tra trực tiếp đến các hộ vay tại 10 tổ TK&VV với 50 hộ vay. Qua kiểm tra, các hộ vay vốn đều sử dụng đồng vốn đúng mục đích, tạo thu nhập và cải thiện đời sống, 100% các Tổ trưởng vay vốn nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác vay vốn, công tác hội, phối hợp cùng NHCSXH huyện trong công tác xử lý nợ, rà soát, đánh giá lại toàn bộ nội dung công đoạn ủy thác để có giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác. Thông qua các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, đặc biệt là vay vốn xóa đói, giảm nghèo đã giúp hội viên Hội CCB gắn bó với Hội và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.
          Thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm dành nguồn vốn ngân sách để chuyển sang NHCSXH nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay; thường xuyên phối hợp kiểm tra, tự kiểm tra giám sát hoạt động của Hội, tổ tiết kiệm và vay vốn, đôn đốc, thu hồi nợ đến hạn (nợ quá hạn nếu có), lãi tồn đọng, lập hồ sơ nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan của người vay vốn; phối hợp với NHCSXH rà soát, đánh giá lại toàn bộ nội dung công đoạn ủy thác để có giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác. Thông qua các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, đặc biệt là vay vốn xóa đói, giảm nghèo đã giúp hội viên Hội Cựu chiến binh gắn bó với Hội và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.
Có thể nói, công cuộc giảm nghèo đang có những bước tiến vững chắc, tổ chức Hội CCB với mạng lưới rộng khắp đã và đang tiếp tục chung tay nâng cao cuộc sống hội viên CCB. Trong đó tiêu biểu là nhận ủy thác nguồn vốn chính sách, tổ chức cho hội viên vay vốn, đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình. Qua đó, Hội CCB huyện đang góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)