Thứ ba, 03/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng

Hồng Hoa Chia sẻ:

Hội nghị được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào sáng 3/2, với sự chủ trì của đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu Tuy Đức, các đồng chí: Nguyễn Văn Hiệp – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy Tuy Đức.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và khẳng định: Sự thành công của Đại hội XIII của Đảng là kết quả tất yếu, niềm tự hào của dân tộc, thể hiện sự thống nhất, sức mạnh đại đoàn kết, ý chí quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có ý nghĩa định hướng và chỉ đạo sâu sắc quá trình phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết tán thành với đề xuất của Đoàn Chủ tịch về số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Đại hội đã tiến hành bầu cử đúng Quy chế bầu cử tại Đại hội, số phiếu bầu rất tập trung. Tại Hội nghị lần thứ nhất, các đại biểu đã bầu 18 đồng chí vào Bộ Chính trị; đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, tái cử chức danh Tổng Bí thư khóa XIII với số phiếu tín nhiệm cao.

Về định hướng tuyên truyền năm 2021, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy yêu cầu, ban tuyên giáo các cấp, các báo cáo viên cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung Đại hội XIII của Đảng, bài học kinh nghiệm rút ra từ Đại hội; tăng cường tuyên truyền chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại bIểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đặc biệt, trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, dịch bệnh Covid -19 đang diễn biễn phức tạp, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống dịch. Các địa phương đã và đang có nguy cơ xảy ra dịch cần chú trọng tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, chấp hành khai báo y tế, tránh gây hoang mang dư luận để nhân dân vui xuân, đón tết.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)