Chủ nhật, 26/03/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)

Hội nông dân huyện Tuy Đức phối hợp giải ngân quỹ hỗ trợ nông dân Trung Ương

Đoàn Lê Anh Chia sẻ:

Ngày 20/11/2019, tại trụ sở UBND xã Quảng Trực, Hội Nông dân huyện Tuy Đức phối hợp với Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Đăk Nông tổ chức giải ngân dự án vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương.

Đồng chí Phan Hữu Lệ; Ban điều hành Qũy hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân nguồn vốn Qũy Hỗ trợ nông dân trung ương cho các hội viên.

          Chứng kiến buổi giải ngân có đồng chí Hồ Gẩm – Ủy viên BCH Trung ương Hội nông dân Việt Nam – Chủ tịch HND tỉnh và các đồng chí trong ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Đăk Nông, lãnh đạo Hội Nông dân huyện Tuy Đức, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Quảng Trực và 10 hộ hội viên được vay vốn, tổng số vốn vay là 400 triệu đồng để thực hiện dự án “Đầu tư cải tạo chăm sóc cà phê” tại xã Quảng Trực, thời hạn vay là 36 tháng, mức phí cho vay 8,4%/ năm. Được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của Hội, đã giúp cho các hộ hội viên nông dân có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất,  củng cố niềm tin, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đồng chí Hồ Gẩm – Ủy viên BCH Trung ương Hội nông dân Việt Nam – Chủ tịch HND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

          Phát biểu chỉ đạo tại buổi giải ngân đồng chí Hồ Gấm – Ủy viên BCH Trung ương Hội nông dân Việt Nam – Chủ tịch HND tỉnh; Trưởng ban quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân Tỉnh, đã giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân xã và các hộ hội viên được vay vốn, thực hiện, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; tích cực hỗ trợ hội viên, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hợp tác, nâng quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa; phát triển ngành nghề; ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới. đồng thời xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích tham gia xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng nâng cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân, của Hội Nông dân tỉnh Đăk Nông trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh và hiện đại.

Nguồn tin: Đoàn Lê Anh
Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
48 NĂM GIẢI PHÓNG GIA NGHĨA – ĐẮK NÔNG
Cháo mừng thành lập đảng bộ tỉnh

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)