Thứ sáu, 22/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Huyện Tuy Đức tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động quý III và triển khai 3 tháng cuối năm của Ngân hàng chính sách xã hội huyện

Hồng Hoa Chia sẻ:

Chiều ngày 17/10/2022, Huyện Tuy Đức tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động quý III và triển khai 3 tháng cuối năm của Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Ẩn – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện. Từ đầu năm đến nay NHCSXH huyện thường xuyên báo cáo UBND huyện và Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện về tình hình hoạt động của đơn vị trên địa bàn, tham mưu Trưởng Ban đại diện phân bổ nguồn vốn kịp thời khi được thông báo, tham mưu ban hành kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra của các thành viên Ban đại diện.

Đồng chí Phạm Ngọc Ẩn – Chủ tịch UBND huyện, trưởng ban đại diên ngân hàng CSXH huyện chủ trì hội nghị

Tổng nguồn vốn thực hiện đến 30/09/2022 đạt 542 tỷ đồng tăng 58,148 tỷ đồng so với năm 2021, tỷ lệ tăng 11,1%. Trong đó: Nguồn vốn Trung ương chuyển về đạt 501 tỷ đồng chiếm tỷ trọng trên 92% tổng nguồn vốn, tăng 59 tỷ đồng so với đầu năm, bên cạnh nguồn vốn cân đối từ Trung ương, nguồn vốn huy động từ  tổ chức, cá nhân được cấp bù lãi suất đến 30/09/2022 là 16,769 tỷ đồng, tăng 2,5 tỷ đồng so với năm 2021 hoàn thành 100% kế hoạch được giao; Tiền gửi tiết kiệm Tổ viên đạt 24,851 tỷ đồng, tăng 7,7 tỷ đồng so với năm 2021. Nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương đạt hơn 9,738 tỷ đồng, trong đó gốc 9 tỷ đồng, lãi 732 triệu đồng, tăng 2,5 tỷ đồng so với năm 2021, hoàn thành chỉ tiêu Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh giao trong năm 2022. Doanh số cho vay: Doanh số cho vay 9 tháng đầu năm đạt trên 138 tỷ đồng  với 3.587 lượt hộ vay vốn, một số chương trình có doanh số cho vay cao như cho vay hộ nghèo đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng  khó khăn; cho vay nước sạch & vệ sinh môi trường; cho vay hộ cận nghèo, cho vay giải quyết việc làm   cho vay hộ mới thoát nghèo và cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính ,thiêt bị phục vụ học online. Tổng dư nợ đến 30/09/2022 đạt trên 486 tỷ đồng, tăng 41,871 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 9,4% so với năm 2021. Dư nợ từ nguồn vốn Ngân sách huyện chuyển sang là 9,715 tỷ đồng với 214 hộ vay vốn.

Có thể nói trong 9 tháng qua hoạt động tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã có bước khởi sắc, góp phần cùng địa phương xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xay dựng nông thôn mới./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)