Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Huyện Tuy Đức tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Hồng Hoa Chia sẻ:

Sáng 18/3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy Đức đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự Hội nghị, có đồng chí Hồ Xuân Hậu –Bí thư huyện ủy, đồng chí Phạm Ngọc Ẩn – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện, trưởng bân bầu cử huyện.

Trên cơ sở định hướng của Ban Thường vụ Huyện ủy, dự kiến của Thường trực HĐND huyện và kết quả hiệp thương lần thứ nhất, số lượng Đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 là 33 Đại biểu, phân bổ giới thiệu để các bước hiệp thương là 60 người. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cơ quan hành chính cấp dưới đã thực hiện giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND huyện, đảm bảo theo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng. Theo đó, có 23 người nữ, dân tộc 9. Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ huyện; nhìn chung, các Hội nghị cử tri ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính cấp dưới đã được cử tri nơi cư trú, nơi công tác, nơi làm việc đều bày tỏ ý kiến nhất trí 100 % đối với những người giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tất cả các ứng cử viên đều đạt tiêu chuẩn và có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt được cử tri tín nhiệm giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội nghị đã thảo luận Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người ứng cử Đại biểu HĐND huyện và Đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận và thống nhất về cơ cấu, thành phần ứng cử Đại biểu HĐND huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, với tổng số 60 người./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)