Thứ tư, 04/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Kiểm tra công tác quốc phòng an ninh tại xã Quảng Tân huyện Tuy Đức

Hoàng Hưng Chia sẻ:

Sáng ngày 22/9/2022, Đoàn công tác của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện Tuy Đức, do đồng chí Phạm Thị Phượng – UVBTV huyện uỷ, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng GDQPAN huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác Giáo dục Quốc phòng – An ninh năm 2022 tại xã Quảng Tân. Cùng tham với đoàn có đồng chí Thượng tá Trần Quốc Lập – UVBTV huyện uỷ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Phó chủ tịch hội đồng GDQPAN huyện, các thành viên Hội đồng GDQPAN huyện và xã.

Đồng chí Phạm Thị Phượng – UVBTV huyện uỷ, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng GDQPAN huyện chủ trì


Tại buổi làm việc, Đoàn công tác tập trung kiểm tra việc xây dựng ban hành các văn bản qui phạm pháp luật, liên quan đến công tác Quốc phòng An ninh; Quyết định thành lập Hội đồng GDQPAN cấp xã; danh sách đăng ký, quản lý đối tượng3,4, Chức sắc, Chức việc các Tôn giáo đã bồi dưỡng, chưa bồi dưỡng; Các văn bản, trình tự triệu tập cán bộ đối tượng 4 tham gia bồi dưỡng, kết quả bồi dưỡng cấp xã; Kết quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện bồi dưỡng kiến thức QPAN, công tác phối hợp tuyên truyền; kinh phí cho công tác giáo dục QPAN; Các chuyên đề chính và các chuyên đề bổ trợ của Quân khu. Kiểm tra nhận thức của các đồng chí thuộc đối tượng 4 đã qua bồi dưỡng giáo dục QPAN.
Thông qua việc kiểm tra nhằm đánh giá kết quả việc triển khai các văn bản của Đảng và Nhà nước, kế hoạch hoạt động, phương pháp tổ chức truyền đạt và tiếp thu về giáo dục QPAN trên địa bàn xã. Giúp cho cấp ủy, chính quyền xã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội làm cơ sở để nâng cao chất lượng công tác giáo dục QPAN; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn./.

Nguồn tin: Hoàng Hưng
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)