Thứ tư, 27/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử

Hồng Hoa Chia sẻ:

Theo báo cáo của ủy ban bầu cử (UBBC) huyện Tuy Đức và các xã, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chủ động tích cực. Các tiểu ban, tổ giúp việc của UBBC đã chủ động phân công nhiệm vụ cho các thành viên và ban hành kế hoạch, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ trong công tác bầu cử; việc ấn định số đơn vị bầu cử được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử cấp huyện, cấp xã được thực hiện đúng quy trình, đạt sự thống nhất cao; huyện đã thành lập 9 đơn vị bầu cử cấp huyện, 57 đơn vị bầu cử cấp xã. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2 huyện đã tiếp nhận 60 hồ sơ của những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện; thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu lấy 33 đại biểu; 314 hồ sơ của những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã bầu 163 đại biểu.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…Công tác triển khai chuẩn bị bầu cử của huyện và các xã được Ủy Ban bầu cử huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, đảm bảo tiến độ có chất lượng; tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ đã được phân công; ban bầu cử huyện, xã cần tổ chức lấy ý kiến, nhận xét cử tri tại nơi cư trú có đại hiểu ứng cử vào đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; cần rà soát kiểm tra kỹ lưỡng công tác chuẩn bị khu vực bỏ phiếu, hòm bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu, đồng thời nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của nhân dân; Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ bầu cử, thông báo phân bổ số lượng cơ cấu thành phần người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, tổ chức hướng dẫn cấp xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 đúng thời gian quy định./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)