Chủ nhật, 01/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Năm 2019 huyện Tuy Đức có tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp đạt 3.811 tỷ đồng

Hồng Hoa Chia sẻ:

Năm 2019 toàn huyện Tuy Đức có Tổng giá trị sản xuất Nông – Lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trên địa bàn ước đạt 3.811,6 tỷ đồng, tăng 14,63% so với cùng kỳ, đạt 100,38 % kế hoạch.

Cà phê Tại Đăk Buk So

Trong đó: ngành nông – lâm nghiệp và thuỷ sản đạt trên 2.946 tỷ đồng, đạt 100 % kế hoạch, tăng 12,56% so với cùng kỳ; công nghiệp – xây dựng trên 309 tỷ đồng, đạt 101,27% kế hoạch, tăng 20,77% so với cùng kỳ; dịch vụ đạt trên 555 tỷ đồng, đạt 101,46% kế hoạch, tăng 23,15% so với cùng kỳ.

Vườn cam tại Đăk Buk So

Vườn Dưa lưới tại Đăk r Tih

Như vậy tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn năm 2019 đã tăng hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên để nâng cao đời sống cho người dân Huyện Tuy Đức cần định hướng cho người dân phát triển ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững để đời sống người dân được ổn định hơn./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)