Thứ tư, 27/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Năm 2019 huyện Tuy Đức gặt hái nhiều lĩnh vực

Hồng Hoa Chia sẻ:

Năm 2019 đã khép lại với một chặng đường đầy gian nan, thử thách. Song đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện nhà đã từng bước vượt qua khó khăn vươn mình để đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị đặc biệt là quốc phòng, an ninh.

Kết thúc năm 2019, Với bức tranh kinh tế của huyện nhà đã có sự khởi sắc, trong năm qua toàn huyện đã có 9 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt theo kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.433,87 tỷ đồng vượt 1,61% kế hoạch.

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn đạt 1.108 tỷ đồng vượt gần 9% kế hoạch giao. Chi ngân sách địa phương trên 395 tỷ đồng, vượt 2,73% kế hoạch. Tổng mức vốn đầu tư trên địa bàn đạt 909 tỷ đồng, vượt 4,81% kế hoạch. Cứng hóa đường huyện đạt 61,15%, vượt 29 kế hoạch. Tỷ lệ bon, buôn có 1-2 km đường cứng hóa đạt 100% KH;  Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 84% vượt KH. Tỷ lệ hộ nghèo 34 % vượt chỉ tiêu KH đề ra; tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số tại chỗ đạt gần 56 vượt chỉ tiêu giao. Nông thôn mới: Số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt từ 9,5 vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ các vụ phá rừng giảm 76% số vụ và giảm 87% diện tích so với cùng kỳ năm 2018. vượt kế hoạch. Được biết năm 2019 là một năm toàn huyện gặp rất nhiều khó khăn, đời sống nhân dân không mấy phát triển, tình hình một số cây trồng bị chết như Hồ tiêu, giá cả một số mặt hàng nông sản bấp bênh, xuống thấp đã phần nào ảnh hưởng đến bức tranh phát triển kinh tế chung của huyện nhà. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên nên năm qua toàn huyện đã có tổng giá trị sản xuất Nông – Lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trên địa bàn ước đạt 3.811 tỷ đồng tăng 14,63% so với cùng kỳ, đạt trên 100% kế hoạch. Trong đó: ngành nông – lâm nghiệp và thuỷ sản đạt trên 2.946 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ; công nghiệp – xây dựng trên 309 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 20% so với cùng kỳ; dịch vụ đạt trên 555 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 23% so với năm ngoái.

Về lĩnh vực văn hóa – xã hội có sự chuyển biến tích cực. Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” tiếp tục được nhân rộng. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa trên 76%; Tỷ lệ thôn, bon văn hóa 76%; Cơ quan văn hóa đạt 95,5%; có 97% thôn, bon, bản có nhà SHVH cộng đồng đạt. Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Đến nay toàn huyện có 9 trường đạt chẩn quốc gia. Đạt 23,68%, tỷ lệ trẻ em 5 tuổi được đến trường đạt 98,7%. Đến nay việc xây dựng kiên cố trường, lớp học từng bước được nâng lên. Toàn huyện có 38 trường, với hơn 15. 000 học sinh.

Song song với những nhiệm vụ trên trong năm qua huyện cũng luôn quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo. Do vậy trong năm qua huyện đã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn với tổng kinh phí trên 212 tỷ đồng. Trong đó vốn Trung ương 99,33 tỷ đồng đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, cận nghèo. Qua chương trình này từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xóa đói giảm nghèo cho người dân trên địa bàn huyện. Theo thống kê của cơ quan chức năng toàn huyện hiện còn 34,83% trong đó tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số tại chỗ 50,57%. Đồng thời, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công, thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ. đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và các chế độ khác đúng, đủ theo quy định … Nhờ vậy, đời sống của đại bộ phận nhân dân tiếp tục được nâng lên. Quốc phòng – an ninh, tình hình trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. 

Phát huy lợi thế về đất đai, huyện Tuy Đức đã tập trung chỉ đạo triển khai những chương trình phát triển rừng, với phương châm phát triển lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Cùng với phát triển kinh tế, các cấp ủy Đảng trong huyện thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đến mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, tạo niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước.

Những kết quả trong năm 2019 đã khẳng định tinh thần đoàn kết vượt khó của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Tuy Đức và là điểm tựa, niềm tin để năm 2020, huyện Tuy Đức phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)