Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuy Đức giải ngân  chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ

Trung tâm VHTTTT Chia sẻ:

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuy Đức đã giải ngân chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 (Nghị quyết 11) của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm;  Theo đó, tại chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng. Thời hạn cho vay tối đa 10 năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Mức vay cụ thể do NHCSXH xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.

Để kịp thời triển khai các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11, NHCSXH tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công công việc cụ thể đến cán bộ chủ chốt rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn theo các chương trình, đảm bảo các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi trong thời gian sớm nhất để phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội sau đại dịch; tăng cường giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách. Đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ được giao, NHCSXH tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 11 để triển khai thống nhất từ tỉnh đến cơ sở góp phần đưa Nghị quyết 11 của Chính phủ sớm đi vào cuộc sống.

   Được biết, thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, NHCS XH huyện Tuy Đức được phân bổ 5 tỷ đồng để thực hiện chương trình tín dụng: Cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.  Trên cơ sở rà soát, tổng hợp và đăng ký nhu cầu vốn của các đối tượng thuộc chương trình tín dụng này, NHCSXH huyện Tuy Đức đã tổ chức giải ngân 3 tỷ đồng đối với các trường hợp hoàn tất đầy đủ hồ sơ, thủ tục của chương trình cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Còn 2 tỷ ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy Đức sẽ thực hiện giải ngân cho 06 xã trên địa bàn huyện trong tháng 06 năm 2022.

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)