Thứ ba, 03/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Ngân hàng chính sách xã hội tập huấn cho các đồng chí nhận ủy thác

Hồng Hoa Chia sẻ:

Sáng ngày 10/12/20. Ngân hàng Chính sách tỉnh Đăk Nông phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Tuy Đức tổ chức Hội nghị tập huấn cho các đồng chí cấp xã, thôn bon nhận ủy thác. Tham gia lớp tập huấn có các đồng chí là Chủ tịch, cán bộ tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác, cán bộ Ban giảm nghèo.

Trong đợt tập huấn các đồng chí được tiếp thu một số nội dung như: Cho vay hộ nghèo theo Nghị định 78/222/ND-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về Tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Cho vay hộ mới thoát nghèo; Cho vay hộ cận nghèo. Cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; cho vay hỗ trợ tạo việc làm; cho vay nước sạch; chao vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn….thông qua các nội dung trên giúp các đồng chí nhận ủy thác Ngân hàng rà soát và xem xét, giới thiệu các đối tượng được thủ hưởng các nguồn vốn theo quy định một cách tốt hơn.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)