Thứ ba, 03/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở huyện Tuy Đức

Hoàng Hưng Chia sẻ:

Trong hai ngày 7-8/11/2019, tại UBND xã Đăk Bukso, UBMTTQ Việt Nam huyện Tuy Đức, tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam( 18/11/1930-18/11/2019)

Theo đó, năm nay xã Đăk Bukso là xã được UBMTTQ Việt Nam huyện chon làm xã điểm để tổ chức ngày hội Đại đoàn kết. Tại ngày hội Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện, xã và nhân dân xã Đăk Bukso đã ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong 89 năm qua và được nghe đại diện xã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động” Toàn dân đoàn kết xây dụng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.  Và biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước. Phát động thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy Đức lần thứ III , nhiệm kỳ 2019 – 2024. Cũng tại ngày hội 12 thôn, bon trên địa bàn xã đã tham gia các tiết mục  văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo nên không khí vui tươi phấn khởi.

Thông qua tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” góp phần tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; yêu cầu đại đoàn kết trong thời kỳ đổi mới đất nước; lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lịch sử dân tộc; vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay…

Nguồn tin: Hoàng Hưng
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)