Thứ năm, 21/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Nghị định số 39/2019/NĐ-CP, về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019

Nguyễn Văn Vui Chia sẻ:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế; là bộ phận chủ yếu tạo ra tổng giá sản xuất xã hội; là yếu tố quyết định đến chuyển dịch các cơ cấu nền kinh tế như: Cơ cấu nhiều thành phần kinh tế, cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu kinh tế giữa các vùng, địa phương; là nhân tố đảm bảo cho việc thực hiện các mục tiêu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nâng cao hiệu quả kinh tế, giữ vững ổn định và tạo thế mạnh hơn về năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Có thể nói vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ quyết định sự phát triển bền vững về mặt kinh tế mà còn quyết định đến sự ổn định và lành mạnh hoá các vấn đề xã hội vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” và thể hiện rõ hơn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Chính vì lẽ đó, Ngày 10/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP,  về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019, vậy đề nghị các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện sớm cập nhật và nắm bắt thông tin.

Nguồn tin: Nguyễn Văn Vui
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)