Thứ sáu, 29/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

NGUỒN VỐN VAY NƯỚC SÁCH GÓP PHẦN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Sao Mai Chia sẻ:

Thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, từ năm 2006 đến nay,  Chi nhánh ngân hàng CSXH Tuy Đức đã triển khai chương trình cho vay NS&VSMTNT tại các xã trong huyện. Nguồn vốn chính sách đã giúp cho nhiều lượt hộ dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch và có công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ nguồn vốn Chương trình Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuy Đức, nhiều hộ gia đình đã có điều kiện đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch và vệ sinh, góp phần cải thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn trên địa bàn huyện. Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của mỗi người, mỗi gia đình và là yếu tố quan trọng cấp thiết trong việc bảo vệ sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân. Đây cũng là một tiêu chí quan trọng trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Do vậy, quá trình triển khai nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã có sự phối kết hợp chặt chẽ  với chính quyền địa phương cùng các tổ chức hội, đoàn thể các xã để triển khai đến các hộ có nhu cầu vay vốn.

Theo đó, chương trình cho vay NS&VSMTNT bắt đầu được NHCSXH triển khai từ năm 2004. Các hộ được xem xét cho vay phải đảm bảo mục đích sử dụng là mua nguyên vật liệu, trả công xây dựng và các chi phí khác cho việc xây mới, cải tạo, nâng cấp công trình nước sạch, vệ sinh bảo đảm theo tiêu chuẩn Quốc gia về NS&VSMTNT. Qua nhiều lần điều chỉnh, đến nay, mỗi hộ trong chương trình được vay tối đa 20 triệu đồng ( bao gồm 1 công trình vệ sinh và 1 công trình nước sạch). Nguồn vốn này có ý nghĩa rất thiết thực với cuộc sống của người dân nông thôn.

Qua đánh giá cho thấy, nguồn vốn vay của chương trình NS&VSMTNT đã có tác động tích cực, góp phần cải thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. Đến nay, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện Tuy Đức trên 80% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, NHCSXH huyện tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và hội, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền người dân vay vốn từ các chương trình cho vay ưu đãi, trong đó có chương trình NS&VSMTNT để cải thiện đời sống kinh tế – xã hội, hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Việc thực hiện hiệu quả Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn huyện thời gian qua đã và đang góp phần quan trọng vào tiến trình hoàn thiện tiêu chí nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Tuy Đức.

Thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, từ năm 2006 đến nay,  Chi nhánh ngân hàng CSXH Tuy Đức đã triển khai chương trình cho vay NS&VSMTNT tại các xã trong huyện. Nguồn vốn chính sách đã giúp cho nhiều lượt hộ dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch và có công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ nguồn vốn Chương trình Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuy Đức, nhiều hộ gia đình đã có điều kiện đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch và vệ sinh, góp phần cải thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn trên địa bàn huyện. Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của mỗi người, mỗi gia đình và là yếu tố quan trọng cấp thiết trong việc bảo vệ sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân. Đây cũng là một tiêu chí quan trọng trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Do vậy, quá trình triển khai nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã có sự phối kết hợp chặt chẽ  với chính quyền địa phương cùng các tổ chức hội, đoàn thể các xã để triển khai đến các hộ có nhu cầu vay vốn.

Theo đó, chương trình cho vay NS&VSMTNT bắt đầu được NHCSXH triển khai từ năm 2004. Các hộ được xem xét cho vay phải đảm bảo mục đích sử dụng là mua nguyên vật liệu, trả công xây dựng và các chi phí khác cho việc xây mới, cải tạo, nâng cấp công trình nước sạch, vệ sinh bảo đảm theo tiêu chuẩn Quốc gia về NS&VSMTNT. Qua nhiều lần điều chỉnh, đến nay, mỗi hộ trong chương trình được vay tối đa 20 triệu đồng ( bao gồm 1 công trình vệ sinh và 1 công trình nước sạch). Nguồn vốn này có ý nghĩa rất thiết thực với cuộc sống của người dân nông thôn.

Qua đánh giá cho thấy, nguồn vốn vay của chương trình NS&VSMTNT đã có tác động tích cực, góp phần cải thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. Đến nay, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện Tuy Đức trên 80% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, NHCSXH huyện tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và hội, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền người dân vay vốn từ các chương trình cho vay ưu đãi, trong đó có chương trình NS&VSMTNT để cải thiện đời sống kinh tế – xã hội, hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Việc thực hiện hiệu quả Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn huyện thời gian qua đã và đang góp phần quan trọng vào tiến trình hoàn thiện tiêu chí nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Tuy Đức.

Nguồn tin: Sao Mai
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)