Chủ nhật, 01/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Nhân rộng sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và ” Ngày không hẹn” trên địa bàn

Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND Chia sẻ:

Với mục đích góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và sự hài lòng đối với người dân, tổ chức; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức trên địa bàn, đồng thời, tăng thêm sự thân thiện giữa người dân, tổ chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và chính quyền các cấp trong thực thi công vụ, xây dựng chính quyền “liêm chính – phục vụ – kiến tạo”, từ ngày 15/10/2023 vào thứ tư hàng tuần, trong giờ hành chính tại Bộ phận Một cửa UBND và Bộ phận Một cửa UBND các xã sẽ triển khai nhân rộng sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và ” Ngày không hẹn” theo Kế hoạch số 580/KH – UBND ngày 08/9/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

– Tại Bộ phận Một cửa của UBND huyện áp dụng đối với 03 TTHC:

+Thủ tục Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Mã TTHC: 1.011441.

+ Thủ tục Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Mã TTHC: 1.011443.

+ Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh; Mã TTHC: 1.001612.

– Tại Bộ phận Một cửa của UBND các xã áp dụng đối với 01 TTHC:  Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (trường hợp không phải xác minh hồ sơ); Mã TTHC: 1.004873

Vũ Định

Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)