Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

NHCSXH HUYỆN TUY ĐỨC TỔ CHỨC ĐỐI CHIẾU PHÂN LOẠI NỢ CHO KHÁCH HÀNG 6/6 XÃ TRÊN ĐỊA BÀN

Trung tâm VHTTTT Chia sẻ:

Thực hiện Văn bản 10726/NHCS-TDNN ngày 19/11/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc triển khai đối chiếu, phân loại nợ năm 2021. Ngân hàng CSXH huyện Tuy Đức đã tham mưu Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã và các Tổ chức Chính trị xã hội phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ năm 2021 trên địa bàn huyện Tuy Đức. Thông qua việc đối chiếu phân loại nợ để đánh giá đúng thực trạng chất lượng tín dụng chính sách và giúp chủ tịch UBND các xã là thành biên Ban đại diện HĐQT nắm được thực trạng nợ đã cho vay đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại địa bàn các xã trong thời gian tới.

Đến ngày 10/3/2022 ngân hàng chính sách xã hội đã phối hợp với UBND các xã, các Tổ chức chính trị xã hội, các thôn/bon và các bên liên quan thực hiện đối chiếu tại 6/6 xã, số khách hàng đã đối chiếu phân loại nợ là 6413/8753 hộ phải đối chiếu đạt tỷ lệ 73,27% với số tiền là 330.701/444.823 triệu đồng, tỷ lệ số tiền đã đối chiếu là 74,34%.

          Việc thực hiện đối chiếu nợ trực tiếp đến 100% khách hàng giúp cho NHCSXH và UBND xã nắm bắt được hiệu quả sử dụng vốn vay, khả năng trả nợ của khách hàng đồng thời qua công tác đối chiếu củng nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi tiêu cực, lợi dụng chính sách (nếu có), kịp thời nắm bắt được các trường hợp hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xử lý theo quy định.

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)