Thứ tư, 04/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở đảng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Quảng Tân

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Trong những năm qua, việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng lòng chung sức của Nhân dân, thì còn phải kể đến sự tham gia đóng góp rất lớn của các chi bộ thôn bon (các tổ chức cơ sở đảng), trong đó nổi bật là việc phát huy vai trò lãnh đạo trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới. Các chi bộ thôn, bon, bản tăng cường và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, mỗi đảng viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, thông suốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, nhất là trong công tác xóa đói, giảm nghèo, hiến đất làm đường giao thông, đóng góp ngày công,…

Những việc làm thiết thực, cụ thể của đảng viên ở các chi bộ thôn, bon, bản đã tác động trực tiếp đến người dân, giúp họ nhận thức rõ xây dựng nông thôn mới là phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hóa – xã hội mà đối tượng thụ hưởng chính là người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ và thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tiêu biểu trong việc phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở đảng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện điển hình tại xã Quảng Tân, hiện có 18 tổ chức cơ sở đảng; trong đó tổ chức cơ sở đảng ở các thôn, bon chiếm khoảng 95% với trên 276  đảng viên ở các chi bộ thôn, bon. Thời gian qua, các chi bộ nông thôn trong xã đã có nhiều cách làm sáng tạo, giải pháp cụ thể phát huy vị trí vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu đề ra của chương trình.

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã gặp không ít khó khăn do mức độ các tiêu chí nông thôn mới đạt thấp, nguồn lực huy động từ nhân dân rất hạn chế… song với những kinh nghiệm có được từ việc phát huy vai trò chi bộ cơ sở trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, là cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ xã có niềm tin về những giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy xã đã phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành phụ trách địa bàn dân cư duy trì việc dự họp với chi bộ thôn, bon hàng tháng để nắm tình hình, chỉ đạo và giám sát việc triển khai nghị quyết của các cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các chi bộ nắm chắc tình hình thực tiễn và các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới của địa phương để lựa chọn vấn đề, nội dung đưa vào sinh hoạt chuyên đề thiết thực, xây dựng nghị quyết lãnh đạo phù hợp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức hội, đoàn thể và đảng viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện. Nhờ vậy, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của xã đạt được kết quả tích cực. Điển hình như Chi bộ thôn 4 đã lãnh đạo thành công nhiệm vụ xây dựng nôn thôn mới tại địa phương.

Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, Chi bộ đã ra nghị quyết chuyên đề, quán triệt sâu sắc chủ trương, quyết tâm và sự chỉ đạo của cấp trên về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cho toàn thể cán bộ và nhân dân trong thôn, xóm, trước hết là cán bộ, đảng viên. Với phương châm kiên trì, đẩy mạnh kết hợp nhiều hình thức, công tác tuyên truyền đã đem lại kết quả, nhân dân thông suốt, nhất trí đồng lòng hưởng ứng, tạo tiền đề thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ xây dựng xóm nông thôn mới đạt kết quả cao. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng xóm, Chi bộ đã quán triệt phương châm “Tiêu chí nào có thể thực hiện ngay thì thực hiện dứt điểm, làm đến đâu được đến đó, không làm đi làm lại” để việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo tính khả thi. Kết quả, thôn đã tiến hành kiên cố hóa hơn 10km đường giao thông dân sinh kết nối với các con đường nội đồng; xây dựng nhà văn hóa có đủ trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt, vui chơi, có sân bóng chuyền, vườn hoa cây cảnh tạo cảnh quan đẹp đẽ…

Cũng như Chi bộ Thôn 4, các chi bộ khác ở Đảng bộ xã Quảng Tân cũng đã tập trung lãnh đạo thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao và đạt được nhiều kết quả tích cực. Như Chi bộ thôn 10, đã vận động người dân đóng góp xây dựng được 67 cột điện đèn led cao áp với tổng mức đầu tư trên 2,5 tỷ đồng từ nguồn vốn nhân dân đóng góp và nguồn vốn xã hội hóa.

Chi bộ Thôn Đăk Quoeng đã chỉ đạo, lãnh đạo người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao thu nhập, trong thôn xuất hiện nhiều gương sản xuất giỏi, riêng năm 2019 trong thôn có 6 nông dân được UBND tỉnh trao tặng bằng khen về gương nông dân sản xuất giỏi; tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm mạnh, hiện chỉ còn 7%, đến nay thôn Đăk Quoeng trở thành thôn đầu tiên của xã xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới.

Chi bộ Thôn 3, tích cực vận động người dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào làm đẹp thôn, xóm trực tiếp tham gia chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; giữ gìn vệ sinh môi trường; trồng hoa ven đường. Đến nay, thôn đã xây dựng được các con đường hoa hai bên đường trục chính của thôn, với chiều dài 400m, tạo cảnh quan đẹp, góp phần hoàn thành tiêu chí về “môi trường”.

Với phương thức “Làm từ hộ gia đình đến thôn xóm, từ thôn xóm đến xã, huyện, lấy thôn xóm làm đơn vị cơ sở và hộ gia đình làm hạt nhân để vận động xây dựng nông thôn mới”, xã Quảng Tân xác định chi bộ nông thôn có vai trò tiên quyết trong lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đảm bảo sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận, đóng góp công sức, trí tuệ, sáng kiến, sáng tạo và nguồn lực của xã hội để hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, xã đã hoàn thành thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Đến nay, sẽ đã hoàn thành 15/19 tiêu chí, thu nhập bình quân trên đầu người tăng từ 22 triệu đồng/người/năm vào năm 2015, lên 36 triệu đồng/người/năm vào năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12%; 65% số km đường giao thông trên địa bàn xã được cứng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất, đi lại của người dân; 98% số hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng điện an toàn; 100% thôn, bon đạt danh hiệu thôn, bon văn hóa; an ninh trật tự xã hội được giữ vững, các tệ nạn xã hội giảm mạnh; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển mạnh.

Từ những kết quả đạt được, trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Quảng Tân có thể nói rằng để chương trình xây dựng nông thôn mới thành công, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội và nhất là phải nhận thức đúng đắn được vai trò của các tổ chức chính trị, trong đó vai trò quan trọng, quyết định là tổ chức đảng, bởi tổ chức đảng chính là hình tượng, là sức mạnh, là hạt nhân của Đảng ở nông thôn củng cố long tin giữa nhân dân với Đảng và chính quyền. Góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)