Thứ sáu, 22/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Sơ kết 6 tháng hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Hồng Hoa Chia sẻ:

Ngày 7/07/2022, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Phạm Ngọc Ẩn, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác giảm nghèo của huyện, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022, tập trung chỉ đạo NHCSXH huyện phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện tốt các giải pháp nhằm huy động và giải ngân các nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu của các hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Trong 6 tháng đầu năm, nguồn vốn NHCSXH đã cho vay 124,691 tỷ đồng lượt hộ 3.278 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, đối tượng chính sách vay hộ nghèo 45,667 tỷ đồng, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 32,730 tỷ đồng, Vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường17,192 tỷ đồng….. Đến nay, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 484,535 tỷ đồng, tăng 41,055 tỷ đồng so với năm 2021.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Phạm Ngọc Ẩn, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ghi nhận và đánh giá cao chất lượng tín dụng trên địa bàn và chất lượng hoạt động tín dụng trong thời gian qua nhất là trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các Hội đoàn thể nhận ủy thác cần tích cực, chủ động phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH huyện trong triển khai các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng nhất là đối với việc quản lý, sử dụng nguồn vốn của hội viên đạt hiệu quả, đúng mục đích; đặc biệt là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách mới về vay vốn và tích cực tập huấn cho các thành viên tổ vay vốn. Qua đó nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả nguồn vốn góp phần thực hiện tốt công tác giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)