Thứ tư, 27/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tài liệu kỳ họp lần thứ 5, HĐND huyện khóa IV

Văn phòng HĐND-UBND Chia sẻ:

STTNội dungLink Tải
1Giấy mờiTải tại đây
2Giấy triệu tậpTải tại đây
Chương trình kỳ họpTải tại đây
3Báo cáo trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5Tải tại đây
4Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện
Tuy Đức năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Tải tại đây
5Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu/chi ngân sách năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023Tải tại đây
6Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022
và kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2023
Tải tại đây
7Báo cao Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn huyện Tuy Đức
(Phục vụ kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026)
Tải tại đây
8Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo năm 2022 trên địa bàn huyện Tuy Đức
(Phục vụ kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026)
Thời gian báo cáo tính từ ngày 10/12/2021 đến ngày 10/11/2022
Tải tại đây
9Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022Tải tại đây
10Báo cáo Tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Tải tại đây
11Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2022Tải tại đây
12Báo cáo giám sát chấp hành pháp luật về đất đaiTải tại đây
13Báo cáo thẩm tra công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2022Tải tại đậy
14Báo cáo thẩm tra công tác phòng chống tội phạm và vi phạm Pháp luật năm 2022Tải tại đây
15Báo cáo thẩm tra về tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của cử tri năm 2022Tải tại đây
16Báo cáo thẩm tra trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5_0001Tải tại đây
17Báo cáo thẩm tra kết quả công tác năm 2022 của VKTND, TAND, CCTHATải tại đây
18Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ban pháp chếTải tại đây
19Báo cáo thẩm tra kết quả thực hành tiết tiệm chống lãng phí năm 2022Tải tại đây
20Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kinh tế năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023Tải tại đây
21Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022Tải tại đây
22Báo cáo thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022Tải tại đây
23Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về giao mục tiêu nhiệm vụ và phân bổ KH vốn ngân sách NN thực hiện 03 CTr MTQG trên địa bàn huyện 2023Tải tại đây
23Báo cáo thẩm tra dực thảo Nghị quyết điều chỉnh bổ sung NQ 09 của HĐND huyện năm 2022Tải tại đây
24Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ điều chỉnh Quyết định 12 của HĐND năm 2022Tải tại đây
25Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh bổ sung NQ 12 của HĐND tỉnhTải tại đây
26Tờ trình ban hành Nghị quyết điều chỉnh bổ sung NQ 09 của HĐND huyện năm 2022Tải tại đây
27Tờ trình thông qua Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023Tải tại đây
28Tờ trình đề nghị thông qua Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023Tải tại đây
29Tờ trình giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ Kế hoạch vốn ngân sách NN thực hiện 03 CTr MTQG trên địa bàn huyệnTải tại đây
30Tờ trình tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND khoá IVTải tại đây
31Tờ trình đề nghị thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về thực hiện các quy định của PL trong thực hiện cải cách hành chínhTải tại đây
32Tờ trình THÔNG QUA DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2022 VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH 2023Tải tại đây
33Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát việc chấp hành Pháp luật trong đầu tư xây dựng công trình hỗ trợ giảm nghèo_Tải tại đây
34Tờ trình thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện thực hiện Nghị quyết 68 của chính phủ Tải tại đây
35Báo cáo của Chi cục thi hành ánh huyện năm 2022Tải tại đây
36Báo cáo của TAND huyện Tuy ĐứcTải tại đây
37Báo cáo công tác mặt trậm năm 2022Tải tại đây
38Báo cáo ông tác của VKSND năm 2022Tải tại đây
39Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết thu chi ngân sách 2022 và phân bổ ngân sách 2023Tải tại đây
40Tờ trình về việc đề nghị ban hành kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý đất đai….Tải tại đây
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)