Thứ sáu, 22/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm các quy định như: hoạt động quá giờ, tiếng ồn vượt quá quy định, sử dụng các chất gây nghiện,…gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận.

Để chấn chỉnh, xử lý tình trạng trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về quy định pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội bằng các hình thức đa dạng, hiệu quả, nhằm nâng cao ý thức của người dân tham gia phòng chống tệ nạn xã hội.

Thực hiện rà soát tất cả các cơ sở, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý; kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định tại Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo và thực hiện việc phân cấp ủy quyền cấp đổi, cấp giấy phép hoạt động karaoke/.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)