Chủ nhật, 01/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tăng cường tình đoàn kết của các cơ quan đơn vị với thôn, bon, bản

Phan Thị Kim Loan, Văn phòng HĐND-UBND Chia sẻ:

Công tác kết nghĩa giữa các cơ quan đơn vị với thôn, bon, bản là Chủ trương của Đảng mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Nhân dân, lực lượng vũ trang, các cấp, ngành cùng đồng bào các dân tộc tin tưởng, tích cực hưởng ứng.

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông, Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Đắk Nông, Khối Dân vận, Mặt trận và Các Đoàn thể huyện Tuy Đức, Công ty TNHH  MTV xăng dầu Tuấn Hiệp được phân công kết nghĩa với Bon Mê Ra xã Quảng Tân huyện Tuy Đức theo Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 17/2/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh và phân công đơn vị kết nghĩa với bon/buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Trên cơ sở đó ngày 13/9/2023, các cơ quan đơn vị được phân công đã tổ chức lễ ký kết giao ước kết nghĩa với bon Mê Ra xã Quảng Tân.

Lãnh đạo các cơ quan đơn vị và Trưởng Bon Mê Ra ký kết Bản giao ước kết nghĩa

Xác định công tác kết nghĩa không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn thắt chặt tình đoàn kết, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông, Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Đắk Nông, Khối Dân vận, Mặt trận và Các Đoàn thể huyện Tuy Đức, Công ty TNHH  MTV xăng dầu Tuấn Hiệp đã phối hợp với Cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và Bon Mê Ra xây dựng kế hoạch, chương trình ký kết giao ước. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bản giao ước là phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là Ban tự quản Bon Mê Ra tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết không tin, không nghe, không làm theo các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vận động người dân trong buôn đoàn kết, tương trợ giúp nhau vượt khó tăng gia sản xuất ổn định đời sống, xây dựng thôn, bon văn hóa góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Đ/c Võ Thị Thanh Xuân – UVBTV Huyện ủy – Trưởng ban Dân vận huyện Tuy Đức đọc Bản giao ước kết nghĩa

Theo báo cáo của Chi bộ Bon Mê Ra về tình hình chung của Bon có tổng diện tích đất tự nhiên là 985 ha trong đó diện tích đất trồng cây cà phê 540 ha chiếm 60% tổng diện tích đất tự nhiên; Toàn bon có 156 hộ với 657 nhân khẩu, trong đó có 32 hộ nghèo và 20 hộ cận nghèo; bon có 3 Tôn giáo chính đó là Phật giáo, Công giáo và Tin lành, có 8 dân tộc sinh sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp, tình hình an ninh trật tự ổn định. Nhờ làm tốt công tác phối hợp, bám sát đời sống dân cư, kịp thời giải quyết khúc mắc mà tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của bon Mê Ra luôn ổn định, người dân chăm lo làm ăn phát triển kinh tế, không có vấn đề nổi cộm xảy ra.

          “Để gắn kết với bon kết nghĩa chặt chẽ hơn, thời gian tới, các đơn vị kết nghĩa sẽ phát huy nguồn lực sẵn có của bon và huy động các cơ quan đơn vị hỗ trợ để giúp bon kết nghĩa hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới”  ông Lê Trung Trường Vũ – Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông chia sẻ.

Đ/c Lê Trung Trường Vũ – Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông phát biểu ý kiến chỉ đạo định hướng phát triển kinh tế văn hóa xã hội của bon

Cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực từ các đơn vị kết nghĩa, người dân của thôn, bon, bản ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội ở cơ sở. Để phát huy hơn nữa vai trò của các đơn vị kết nghĩa, trong thời gian tới các đơn vị kết nghĩa sẽ tang cường bám dân, quan tâm, gần gũi “3 bám, 4 cùng” với dân; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động với nội dung phong phú, hình thức đa dạng; đẩy mạnh việc hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần của Nhân dân và xem công tác kết nghĩa thôn bon là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài, thúc đẩy sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho nhân dân.

                             Phan Thị Kim Loan – PCT Hội Nông dân huyện Tuy Đức

Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)