Thứ sáu, 22/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử

Hồng Hoa Chia sẻ:

Sáng 8/4, Hội đồng PHPBGDPL huyện Tuy Đức tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bầu cử ĐBQH khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ban chỉ đạo bầu cử, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tổ chức chính trị xã hội, bí thư, phó bí thư Đảng ủy các xã, đại điện HĐND, UBND các xã, công chức văn phòng, thống kê các xã.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, giới thiệu các văn bản luật như: Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Cùng với đó là các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bầu cử như: Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kế hoạch số của Ủy ban Bầu cử ĐBQH khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…Tiểu ban tuyên truyền đề nghị các cơ quan đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, bảo đảm tính sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, ứng dụng công nghệ thông tin… trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 có thể vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Nội dung tuyên truyền cần nêu bật những thành tựu của Quốc hội và HĐND qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và đất nước, hoạt động của HĐND trong quyết định những vấn đề quan trọng của việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử, nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Ngoài ra, tuyên truyền về không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, cũng như các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động chào mừng, lan tỏa những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi biên giới biển, vùng còn nhiều khó khăn, vùng đông đồng bào dân tộc, tôn giáo của thành phố./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)