Chủ nhật, 01/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Thị Y Ran người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Hồng Hoa, Sao Mai Chia sẻ:

Với vai trò là người uy tín trong cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới tu quốc. Thị Yan luôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Theo giới thiệu của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn chúng tôi tìm đến gia đình bà Thị Y Ran trú tại bon Pu P Răng II A xã Quảng Trực được biết: Bà Thị Y Ran là người dân tộc MNông được Sinh ra và lớn lên ở Bon Pu P Răng 2A xã Quảng Trực huyện Tuy Đức. Trước đây bà là một trong những tấm gương y tế thôn bản của địa phương rất nhiệt tình trong công tác y tế. Trong gần 10 năm qua bà được bà con trong bon tin yêu và bầu bà là người uy tín của bon. Khi được nhận trọng trách là người uy tín của bon bà Y Ran luôn là người năng nổ, nhiệt tình, tích cực vận động nhân dân các dân tộc trong bon và ngoài bon đoàn kết, phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn quốc phòng- an ninh, được bà con trong bon tôn trọng, quý mến.

Trong cuộc sống đời thường, bà luôn tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, phẩm chất chính trị, lối sống lành mạnh, giản dị, trong sáng của người dân tộc sống tại vùng biên. Do đó bà luôn thực hiện mọi chr trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật cả nhà nước, tích cực tăng gia xản xuất, xây dựng đời sống gia đình ấm no, hạnh phúc. Với bà thì việc nói đi đôi với làm là việc làm đầu tiên để cho bà con học tập và làm theo

Trước tiên muốn làm được điều đó bà đã vận động các thành viên trong gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn, xây dựng kế hoạch sản xuất, phát triển kinh tế góp phần ổn định và nâng cao đời sống. Với vai trò là người uy tín trong cộng đồng bà luôn đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… Vận động mọi người đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, các hộ gia đình gặp khó khăn thiên tai, mưa lũ, đói giáp hạt… Bà luôn chủ động tham gia đóng góp ý kiến với chi bộ và các đoàn thể góp phần xây dựng Chi bộ, Ban Mặt trận, các Đoàn thể trong bon đạt trong sạch, vững mạnh. Vận động các hộ gia đình tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống cây trồng có năng suất, hiệu quả kinh tế cao như cây cà phê, Mắc Ca, lúa nước vào sản xuất, thực hiện các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá,…Để giữ gìn trật tự an toàn của bon bà luuon đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động nhân dân thực hiện đấu tranh âm mưu làm thất bãi âm mưu diễn biến hòa bình cả các thế lực thù địch, nắm bắt kịp thời các biểu hiện vi phạm pháp luật, báo cáo lên các cơ quan chức năng…. nhờ đó an ninh trật tự trong bon được ổn định.

Nhiều năm qua với vai trò là người y tế thôn bản rồi đến người uy tín trong cộng đồng dân cư Bà thị Y Ran luôn được bà con trong bon tin yê và nể phục. do đó bà đã được các cấp, các ngành tặng nhiều giấy khen trong phong trào đoàn kết xây đựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cũng như làm tốt công tác người uy tín tại địa phương vùng biên giới của Tổ quốc./.

Nguồn tin: Hồng Hoa, Sao Mai
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)