Thứ năm, 30/03/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)

Thông báo số 238/TB-UBND ngày 12/12/2022 của UBND huyện Tuy Đức Tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 08 trường hợp chiếm đất tại Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm

Văn phòng HĐND-UBND Chia sẻ:

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)