Thứ bảy, 25/03/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)

Thông báo: Về việc công bố chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án: Ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trực gia đoạn 2

Văn phòng HĐND-UBND Chia sẻ:

Tải về thông báo của UBND huyện Tuy Đức

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)