Thứ tư, 27/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Cung cấp sản phẩm truyền thông trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến các thông tin chính thống từ Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, báo chí, truyền thông tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh, bằng việc lựa chọn tài liệu, thông tin chính thống nguồn từ Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông để tiến hành khai thác và tuyên truyền, phổ biến trên báo chí, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Dữ liệu về hình ảnh, audio, video, infographic, bài viết, văn bản chỉ đạo… để khai thác, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19, đề nghị các cơ quan, đơn vị cập nhật tại các đường link cụ thể, sau đây:

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp quảng cáo sở hữu mạng lưới màn hình điện tử tại các tòa nhà cao tầng, khu đô thị (gồm cả các bảng điện tử tấm lớn ngoài trời) tăng cường thực hiện tuyên truyền, phổ biến các thông tin chính thống về phòng, chống dịch bệnh    COVID-19 từ nguồn của Bộ Y tế cung cấp tại các địa chỉ nêu trên./.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)