Chủ nhật, 01/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Thực hiện công văn số 953/UBDN-KGVX ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh; và công văn số 261/CV-SVHTTDL, ngày 12/3/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phòng Văn hóa và Thông tin đã căn cứ chức năng nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cụ thể:

– Thực hiện công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh bằng các hình thức cổ động trực quan, xe loa phát thanh phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị;

– Ưu tiên công tác tuyên truyền tại nơi công cộng và các cơ sở y tế, trường học, các khu vui chơi giải trí, các điểm văn hóa, di tích lịch sử… (có maket, nội dung phát thanh gửi kèm);

– Khuyến cáo người dân hạn chế đi du lịch đến vùng có dịch khi không cần thiết. Trường hợp vẫn đi thì khi nhập cảnh vào Việt Nam sẽ thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo quy định./.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)