Chủ nhật, 24/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Hướng dẫn tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc ngày 20 tháng 3 năm 2020.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Với Chủ đề  “Yêu thương và chia sẻ”, ngày 10/3/2020 UBND huyện ban hànhHướng dẫn số 10/HD-UBND về việc tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020 trên địa bàn huyện. Qua đó giao cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

Phòng VH & TT: Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện với các nội dung, hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020 tại cơ quan, đơn vị của mình. Đồng thời, tổng hợp kết quả các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2020).

Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông: Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan các thông điệp về gia đình qua hệ thống panô, áp phích, băng rôn trên các trục đường chính và khu trung tâm huyện,…Xây dựng phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, dành thời lượng đưa tin, phát sóng về xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện:Chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động truyền thông, cổ động trực quan, tọa đàm, giao lưu văn hóa văn nghệ,…nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020 góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hạnh phúc trong cuộc sống.

Ủy ban nhân dân các xã:Căn cứ Hướng dẫn của UBND huyện và tình hình thực tế, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tới các thôn, bon, bản, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020 góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao nhận thức và vị trí, vai trò của hạnh phúc trong cuộc sống./.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)