Thứ sáu, 22/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho phóng viên, báo chí.

Chia sẻ:

       Ngày 13/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn phúc đáp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thôn về việc đề nghị hướng dẫn liên quan đến việc cung cấp thông tin, tài liệu cho phóng viên. Nội dung như sau:

1. Điều kiện của phóng viên báo chí khi đến liên hệ đề nghị cung cấp thông tin: Cần xuất trình được một trong hai loại giấy tờ sau:

(1) Thẻ Nhà báo do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, còn thời hạn. Trường hợp này, Nhà báo có đầy đủ các quyền theo Điều 25 Luật Báo chí; các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật.

(2) Trường hợp không có Thẻ Nhà báo, phóng viên khi đến liên hệ làm việc với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh cần xuất trình Giấy giới thiệu do cơ quan báo chí cấp kèm theo Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân để xác minh. Giấy giới thiệu phải đảm bảo theo quy định, do lãnh đạo cơ quan báo chí ký tên, đóng dấu; ghi rõ: Họ và tên phóng viên; làm việc với cơ quan, tổ chức nào? nội dung gì? thời gian làm việc cụ thể?. Giấy giới thiệu phải đang trong thời gian còn hiệu lực.

Nếu phóng viên báo chí không xuất trình được một trong hai loại giấy tờ trên, các cơ quan, đơn vị có quyền từ chối làm việc và cung cấp thông tin.

2. Trường hợp phóng viên có một Giấy giới thiệu và được gửi đến nhiều cơ quan khác nhau vẫn có thể chấp nhận được và phối hợp cung cấp thông tin. Tuy nhiên, cần xem xét đầy đủ tính hợp lệ của Giấy giới thiệu, nghĩa là nội dung đề nghị làm việc trong Giấy giới thiệu cần cụ thể (về vấn đề gì), không chấp nhận nội dung chung chung, quá rộng; thời hạn Giấy giới thiệu không quá dài, không phải Giấy giới thiệu công tác chung chung. Cơ quan, đơn vị có thể sao chụp lại Giấy giới thiệu và Giấy CMND/ Thẻ căn cước của phóng viên báo chí để lưu giữ, đối chiếu khi cần.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trường hợp mạo danh nhà báo, phóng viên hoặc lợi dụng hoạt động báo chí để nhũng nhiễu, gây sức ép với cơ quan, tổ chức thì có thể phản ánh đến Đường dây nóng báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông (0865 282828) hoặc Đường dây nóng báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông (02613 505505) để được hỗ trợ.

3. Nội dung đề nghị cung cấp thông tin tài liệu: Việc cung cấp thông tin cho báo chí thực hiện theo Điều 38 Luật Báo chí. Cụ thể:

(1). Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Việc cung cấp thông tin cho báo chí có thể bằng văn bản, trên trang thông tin điện tử tổng hợp, họp báo, trả lời phỏng vấn và các hình thức khác. Cơ quan báo chí phải sử dụng chuẩn xác nội dung thông tin được cung cấp và phải nêu rõ xuất xứ nguồn tin.

(2). Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyền từ chối cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau đây:

a) Thông tin thuộc danh Mục bí mật nhà nước, bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật;

b) Thông tin về vụ án đang được Điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan Điều tra cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động Điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;

c) Thông tin về vụ việc đang trong quá trình thanh tra chưa có kết luận thanh tra; vụ việc đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định của pháp luật chưa được phép công bố;

d) Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép công bố./.

Nguồn tin:

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)