Thứ năm, 28/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Ngày 01/6/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông ban hành Công văn số 591/SVHTTDL-TTr về việc Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa với nội dung như sau:

Qua kiểm tra và rà soát hiện nay trên địa bàn các huyện và thành phố, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường tự mở cửa hoạt động kinh doanh nhưng chưa được sự cho phép của cấp có thẩm quyền.

Để chấn chỉnh, xử lý tình trạng trên; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan thực hiện nội dung sau.

Tiếp tục tạm dừng các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường…theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 2263/UBND-KGVX, ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tập trung phát triển kinh tế xã hội đến khi có thông báo mới.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)