Thứ năm, 23/03/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão! Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023)!

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

– Tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực trên cơ sở điều kiện thực tế và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm tôn vinh, biểu dương đội ngũ làm công tác truyền thông ở cơ sở (phóng viên, biên tập viên làm công tác truyền thanh, truyền hình cấp huyện, thành phố, cấp xã; người làm công tác biên tập bản tin, tập san, trang thông tin điện tử tại địa phương).

– Chỉ đạo triển khai tuyên truyền kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021) trên hệ thống cổ động trực quan và hệ thống truyền thanh cơ sở.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão! Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023)!