Thứ sáu, 22/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01 tháng 8 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone.

Để có thể nhanh chóng hỗ trợ công tác kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh tổ chức chỉ đạo cán bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị cài đặt ứng dụng NCOVI, Bluezone; từng cán bộ phải gương mẫu cài đặt cho mình và người thân. Cơ quan, đơn vị cử người ghi nhận các hoạt động vào ra trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc biết, cài đặt và chạy ứng dụng.

2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phát động phong trào cài đặt ứng dụng NCOVI, Bluezone trong toàn bộ đoàn viên, thanh niên và phong trào hỗ trợ, hướng dẫn người dân nơi mình sinh sống cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI, Bluezone.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở đào tạo trên địa bàn yêu cầu học sinh, học viên, sinh viên có điện thoại di động thông minh cài đặt cho mình và cho người thân.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, các đơn vị lữ hành… trên địa bàn phổ biến, khuyến nghị khách hàng cài đặt ứng dụng NCOVI, Bluezone khi sử dụng dịch vụ hoặc ra vào trụ sở.

5. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị vận tải phổ biến, hướng dẫn cài đặt ứng dụng NCOVI, Bluezone cho hành khách tại các bến xe, bến bãi…

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh triển khai cài đặt ứng dụng NCOVI, Bluezone đến các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại các trung tâm thương mại, các chợ… theo lĩnh vực phụ trách.

7. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tuyên truyền thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và định kỳ nhắc lại.

8. Cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức đưa tin và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện truyền hình, phát thanh, các báo của tỉnh Đắk Nông.

9. Các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ nhắn tin trên Zalo và SMS cho người dân đề nghị cài đặt NCOVI, Bluezone và định kỳ nhắc lại; yêu cầu nhân viên trong doanh nghiệp triển khai cài đặt ứng dụng và hướng dẫn khách hàng cài đặt khi đến giao dịch.

10. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố đi từng ngõ, gỏ từng nhà, phát tờ rơi (poster) tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng NCOVI, Bluezone; triển khai hình ảnh tuyên truyền bản in, dán nơi công cộng, điểm đông người và bản điện tử chiếu ở các bảng điện tử trong thang máy và các địa điểm công cộng.

Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên https://bluezone.vn/; https://www.bluezone.gov.vn/tai-lieu.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)