Thứ hai, 27/03/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)

Tuyên truyền các giải pháp khắc phục học sinh DTTS cấp THCS bỏ học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH – UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về khắc phục tình trạng học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học cơ sở bỏ học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về công tác giáo dục học sinh dân tộc thiểu số, việc đưa con em trong độ tuổi đi học đến trường, vận động học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học trở lại lớp. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, cụ thể như sau.

– Tăng cường các biện pháp vận động, tuyên truyền nhằm làm cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn nhận thức sâu sắc về việc đưa con, em đến trường học tập, nâng cao kiến thức để có cơ hội phát triển nghề nghiệp, phù hợp với năng lực cá nhân và hoàn cảnh gia đình.

– Nội dung tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền, giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số về ý nghĩa, động cơ, trách nhiệm của việc học đối với việc lập thân, lập nghiệp; khơi dậy và phát huy tính ham học hỏi, tinh thần yêu trường, mến lớp. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hôn nhân gia đình, giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số để giảm thiểu số lượng học sinh bỏ học do tình trạng tảo hôn.

– Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong hệ thống giáo dục địa phương; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, thành phố; thường xuyên phổ biến, vận động trên hệ thống loa truyền thanh xã. UBND các cấp xem xét thiết kế, in ấn tờ rơi thực hiện cấp phát, tuyên truyền vận động đến từng hộ dân./.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)