Thứ tư, 27/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2020 trên địa bàn huyện Tuy Đức.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Nhằm hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2020 trên địa bàn huyện Tuy Đức. Phòng Văn hóa và Thông tin và Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện  tập trung  tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:

          – Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống mua bán người đến từng địa bàn dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; trong đó tập trung tuyên truyền về hoạt động của đường dây nóng về phòng, chống mua bán người (qua Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý).

– Tuyên truyền về các dấu hiệu vi phạm, hình thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, các biện pháp phòng, chống tội phạm mua bán người nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người; tuyên truyên và phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7”.

– Tuyên truyền cho quần chúng nhân dân hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống tội phạm mua bán người – 30/7” năm 2020, trong đó tập trung vào các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều người dân là đồng bào dân tộc thiểu số còn có nhiều phong tục, tập quán lạc hậu, vùng kinh tế kém phát triển, địa bàn có nhiều phụ nữ, trẻ em vắng mặt tại địa phương lâu ngày không rõ lý do.

– Xây dựng mới các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, đăng phát các thông điệp phòng, chống mua bán người; tăng thời lượng, tần suất thông tin về phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế thông tin văn hóa ở cơ sở hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7”.

Hướng dẫn UBND các xã, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương triển khai tổ chức tuyên truyền bằng một hoặc nhiều các loại hình như: trên hệ thống truyền thanh cơ sở; cổ động trực quan; tuyên truyền miệng… về các nội dung các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2020 trên địa bàn huyện Tuy Đức.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)