Thứ ba, 03/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tuyên truyền Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Thực hiện Công văn số 2766/UBND – KGVX ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, các trang thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:

– Tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng thực hiện trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, nhất là trong dịp hè. 

– Tăng thời lượng, xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; phát hiện, lên án các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; vận động xã hội thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

– Tuyên truyền rộng rãi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111).

– Tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, trách nhiệm nêu gương của người lớn; giáo dục trẻ em gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

– Tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thiếu niên, học sinh; xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo, mua bán, dụ dỗ, lôi kéo người chưa thành niên sử dụng trái phép ma túy, hoạt động tội phạm về ma túy.

 – Tuyên truyền, nhân rộng, biểu dương các tổ chức, cá nhân điển hình tiêu biểu, những sáng kiến hay trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và đóng góp nguồn lực cho trẻ em./.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)