Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tuyên truyền Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6) và kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020).

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình. Tôn vinh những giá trị văn hóa nhân văn sâu sắc về truyền thống của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ.

Để triển khai tốt các nội dung Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6) và kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020), thực hiện Hướng dẫn số 30/HD-UBND, ngày 26/5/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức đề nghị các phòng ban trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã tổ chức thực hiện với nội dung, hình thức sau:

Tăng cường tuyên truyền về Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”.

Thời gian tập trung tuyên truyền: từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6/2020.

Thông điệp truyền tải:

– Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật.

– Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập, phát triển toàn diện của trẻ em.

          – Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

          – Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình.         

          – Mình là đàn ông, mình chống bạo lực gia đình.

          – Kinh phí và nhân lực là hai yếu tố quan trọng trong triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình.

          – Trẻ em chứng kiến hoặc bị bạo lực gia đình, khi trưởng thành có nguy cơ gây bạo lực với người khác cao gấp 03 lần những trẻ khác.

          – Nạn nhân bạo lực gia đình cần nâng cao ý thức phòng ngừa và kịp thời tìm đến địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để được tư vấn, hỗ trợ.

          – Đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình là đầu tư cho tiến bộ xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển bền vững.

* Tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020, với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.

 Thông điệp:

– Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

– Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc

          – Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

– Xây dựng môi trường gia đình – cộng đồng – xã hội an toàn, lành mạnh

– Yêu thương và Chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình

– Ông bà, cha mẹ mẫu mực – Con cháu thảo hiền

– Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình

– Gia đình là cội nguồn sức mạnh, thành trì quan trọng của mỗi con người

          – Gia đình – tổ ấm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục những con người khỏe mạnh để xây dựng đất nước.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)