Thứ ba, 03/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tuyên truyền triển khai đợt cao điểm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Thực hiện Công văn số 1460/UBND-KGVX ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền đợt cao điểm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới, phù hợp với từng đối tượng, người dân sinh sống tại các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai một số các nhiệm vụ trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh như sau:

1. Đề nghị Sở Y tế:

– Khẩn trương triển khai kế hoạch biên tập, in ấn và phát hành 02 loại hình truyền thông cộng đồng đó là áp phích (khổ lớn) và tờ rơi truyền thông về phòng chống dịch bệnh Covid-19 phát hành rộng rãi, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.

– Nội dung cần ngắn gọn, dễ hiểu, hình ảnh trực quan, tập trung vào các nội dung làm sao cho người dân hiểu dịch Covid-19 là gì, nguy hiểm ra sao, cách phòng chống như thế nào… nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết và tham gia của người dân vào công tác phòng, chống dịch bệnh.

– Phương thức phát hành: đối với thể loại áp phích cần dán tại những nơi mà nhiều người dễ nhìn thấy, trực quan, các điểm bảng tin công cộng tại thôn, bon/buôn, xóm, làng. Đối với thể loại tờ rơi, đề nghị Sở Y tế tính toán số lượng phát hành đến nhiều người dân càng tốt. Có thể xem xét gửi đến tất cả các cơ quan, đơn vị  trong tỉnh đề nghị hỗ trợ truyền thông đến tại bon/buôn kết nghĩa.

2. Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh:

– Tăng cường xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề  thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên cách phương tiện truyền thông. Nội dung cần bám sát vào đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.

– Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới. Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào các nội dung làm sao cho người dân hiểu dịch Covid-19 là gì, nguy hiểm ra sao, cách phòng chống như thế nào. Tăng thời lượng, tăng chuyên trang, chuyên mục về phòng chống dịch bệnh.

3. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố:

– Ngoài nhiệm vụ tuyên truyền bằng phương thức truyền thông đại chúng (phát thanh, truyền hình), tiến hành xây dựng kế hoạch, kinh phí triển khai thực hiện tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19  bằng phương thức cổ động trực quan (treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, xe loa tuyên truyền), khẩn trương tiến hành triển khai thực hiện rộng rãi trên địa bàn huyện, thành phố.

– Về nội dung tuyên truyền (đối với cổ động trực quan): cần phối hợp với cơ quan y tế, chọn lựa những thông tin thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để thực hiện tuyên truyền.

4. Đề nghị UBND các xã, phường, thị trấn:

– Tăng cường chỉ đạo bộ phận vận hành đài truyền thanh cấp xã tăng cường thực hiện tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tại địa phương trên hệ thống loa truyền thanh. Đẩy mạnh việc ưu tiên thực hiện các bản tin, chuyển tải các nội dung tài liệu tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh.

– Nội dung thông tin cần ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào các nội dung làm sao cho người dân hiểu dịch Covid-19 là gì, nguy hiểm ra sao, cách phòng chống như thế nào…

– Tăng cường về thời lượng thực hiện các bản tin, chuyển tải các nội dung tài liệu tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên hệ thống loa truyền thanh vào các khung giờ cao điểm.

Vì trong thời điểm cấp bách phòng, chống dịch bệnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, báo chí, truyền thông nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)