Thứ hai, 02/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tin “Tuy Đức: Xây dựng cơ sở Đoàn 3 chủ động, giai đoạn 2018 – 2022”

Vũ Thị Cúc Chia sẻ:

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Nông, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tuy Đức đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo góp phần xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, góp phần tích cực vào kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương.

Mặc dù, đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, song thực tế, hoạt động của một số tổ chức Đoàn tại huyện vẫn gặp nhiều khó khăn; đặc biệt là hoạt động của các cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư: lực lượng đoàn viên mỏng, chất lượng hoạt động chưa đồng đều, hoạt động còn thiếu hấp dẫn, ít sáng tạo, chưa đáp ứng được yêu cầu của đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã kịp thời xây dựng Hướng dẫn số 15-HD/HĐTN, ngày 25/8/2018 “V/v xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động, giai đoạn 2018 – 2022” với 3 nội dung lớn: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan, thực hiện tốt hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương và chương trình công tác đã đề ra. Trong đó tập trung vào phát triển tổ chức, đặt biệt trong việc thực hiện chủ trương 1 + 1 (01 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội).

Qua hơn 01 năm triển khai, đã xuất hiện nhiều ý tưởng mới, thiết thực đã được các đơn vị áp dụng như: 10/10 tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện thành lập trang facebook để đăng tải tất cả các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên; Tổ chức Đoàn cấp huyện thành lập các nhóm trên Zalo để truyền tải thông tin, nội dung cập nhật liên tục, kịp thời và phát huy hiệu quả, hạn chế tình trạng văn bản đến chậm gây khó khăn cho việc xử lý. Tổ chức cơ sở Đoàn đã chủ động hơn trong triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm của đơn vị; đặc biệt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn được các tổ chức cơ sở đoàn chú trọng, quan tâm. Qua đó, trong năm 2019 toàn huyện kết nạp mới hơn 500 hội viên, đội viên ưu tú vào Đoàn.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tổ chức triển khai các hoạt động đạt hiệu quả. Các tổ chức cơ sở Đoàn chủ động tham mưu cấp ủy để nhận được sự quan tâm chỉ đạo; phối hợp chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể để tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động.

Nguồn tin: Vũ Thị Cúc
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)